Udział w konferencji naukowej „Nowe technologie a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie”

Udział w konferencji naukowej „Nowe technologie a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie”

10 czerwca członkinie naszego Koła – Aleksandra Śnieć oraz Marta Piątek, wzięły udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nowe technologie a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie”. Wygłosiły one referat  „Jak nowe technologie wpływają na relacje intymne i towarzyskie na podstawie aplikacji Tinder”. Wystąpienie obejmowało tematykę bezpieczeństwa użytkowników na aplikacji Tinder, wpływu aplikacji na relacje intymne i towarzyskie badanych. Zastosowana metoda badawcza to sondaż diagnostyczny, technika badawcza to wywiad, a  narzędzie badawcze to kwestionariusz wywiadu swobodnego.