Studenckie Koło Naukowe Architektów Informacji UMK

Zarząd i członkowie

Opiekun koła:

dr Przemysław Krysiński

Zarząd:

Przewodniczący: Mateusz Szudra
Zastępczyni Przewodniczącego: Aleksandra Śnieć
Sekretarz: Patrycjusz Ostrowski

Członkowie:

Architektura Informacji (s1) rok I

Łukasz Gołębiewski,
Julia Pokorska,
Cezary Walczak,
Zuzanna Zura.

Architektura Informacji (s1) rok II

Dawid Bieniaszewski,
Adam Borzęda,
Tatiana Foks,
Agnieszka Grzela,
Maria Lichograj,
Zuzanna Macińska,
Patrycjusz Ostrowski,
Julianna Pietrzak,
Mateusz Skrzypek.

Architektura Informacji (s1) rok III

Małgorzata Dąbrowska.
Julia Dzikoń,
Alicja Jakubczyk,
Mariusz Kalinowski,
Hubert Nastachowski,
Aleksandra Śnieć,
Feliks Trembowiecki.

Architektura Informacji (s2) rok I

Katarzyna Grabka,
Michał Laskowski,
Mateusz Szudra,
Agata Sawicka,
Joanna Świadek,
Katarzyna Rohda.

Architektura Informacji (s2) rok II

Maksymilian Dygasiewicz.

Zarząd w latach poprzednich

2022/2023:

Przewodniczący: Mateusz Szudra
Zastępca Przewodniczącego: Aleksandra Kuchta
Sekretarz: Aleksandra Śnieć

2021/2022:

Przewodniczący: Aleksandra Kuchta
Zastępca Przewodniczącej: Mariusz Kalinowski
Sekretarz: Alicja Jakubczyk

Byli członkowie:

Dawid Pawlak,
Aleksandra Kuchta,
Marta Kochańska,
Natalia Szwedo,
Bartosz Makowski.